O nás

Aj biznis potrebuje svoju filozofiu. V súlade s týmto firemným nastavením už od roku 2009 poskytujeme v spoločnosti Pelenius, a.s., služby klientom na slovenskom a českom trhu.

Sme špecialisti v tvorbe a implementácií softvérových riešení a poskytovaní IT poradenstva so širokým záberom naprieč odvetviami. S postupným rozširovaním kompetencií a spolupracujúcich expertov sme do svojho portfólia začlenili aj služby z oblasti Cyber Security, ktorá vždy bola dôležitá, ale za posledné obdobie sa výrazne zvýšila jej
opodstatnenosť.

Našim kapitálom sú skúsení konzultanti, analytici, architekti, projektoví manažéri a overení dodávatelia, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Vďaka nim a ich skúsenostiam vieme zložiť kvalifikovaný tím, ktorý zákazníkom navrhne a odporučí efektívne a ekonomicky zaujímavé
riešenia s pridanou hodnotou šité na mieru.

Okrem už spomenutých aktivít, svoje meno spájame aj s investičnou podporou inovatívnych a moderných technologických projektov a tiež, aj kapitálovým vstupom do dynamických spoločností s rovnakou biznis filozofiou…

Kontakty

Pelenius, a.s.

Mlynské Nivy 73

821 05 Bratislava

tel: +421 904 650 937

info@pelenius.sk

www.pelenius.sk

IČO: 44 911 998

DIČ: 2022869200